Board members

Chairman                  Yi Liu (Allen) 

Vice Chairman        Liang Jia

Treasure                    Ying Sun

Secretary                   Kate Zhang / Henrik Kellberg / Melody / Yihan Pan